Bliv medlem


Foreningen Agedrup Forsamlingshus drives af frivillige medlemmer.

 

Den daglige drift varetages af foreningens bestyrelse.

Men der er altid plads til frivillige, der ønsker at hjælpe ved større ting, som renovering/oprydning af huset og omliggende areal samt ekstra hænder i forbindelse med andespil og julemessen.

Opkrævning 2018

Du er altid meget velkommen til at blive medlem af foreningen Agedrup Forsamlingshus.

Du er ikke forpligtet til at yde en indsats, men kan med din kontingentbetaling være med til at støtte vores forsamlingshus, så det bliver ved med at være et tidssvarende hus, hvor det er attraktivt at holde fest.

 

Som medlem af foreningen kan du låne vores gamle stole uden beregning.

Kontakt: Arne Nielsen, Kærhaven 7, 5320 Agerup, 20115433

 

 

Hvordan bliver du medlem    Opkrævning 2018

 

For at blive medlem kan du indbetale 100,- kr. pr år, på reg.nr.  5389 kontonr. 244714

Husk at skrive, at det er en indmeldelse og dit navn, adresse og telefon nr.